Freitag, 31. Juli Halde Haniel mit Amphitheater (Abendtour)